Obavještenje o nastavku vjerskih aktivnosti u prostorijama Džemata Mannheim