Džematski odbor

Džematski odbor 2023-2025

  1. Kadrija Begić, predsjednik
  2. Avdo Bajrić, potpredsjednik
  3. Edin Nedžibović, blagajnik
  4. Amil Mujčić, sekretar
  5. Maid Ahmetović, član odbora
  6. Dino Avdić, član odbora
  7. Melisa Avdić, član odbora
  8. Samra Muratović, član odbora
  9. Hafiz Dr. sci Midhat Beganović, imam.

Imam džemata

Biografija i bibliografija
Midhat Beganović rođen je 22.12.1969. godine u Brčkom od oca Ešefa i majke Selime. U Čeliću je završio osnovno obrazovanje, a u Sarajevu srednje, odnosno Gazi Husrev-begovu medresu, gdje maturira 1988. godine. Iste godine završava hifz (muhaffiz Halid Hadžimulić), te odlazi na služenje vojnog roka u JNA, nakon čega upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, gdje diplomira i dobiva zvanje profesora islamske teologije. U toku ratnog perioda, od prvog do posljednjeg dana, angažiran je u Armiji BiH gdje rat okončava s činom nadporučnika. Od 1993. do 2004. godine u Srednjoj mješovitoj školi u Čeliću predaje engleski jezik i vjeronauku. Od 2004. do 2008. obnaša funkciju predsjedavajućeg Općinskog vijeća u Čeliću, a od 2002. do 2015. godine biva na mjestu Predsjednika Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Čelić. Od 1993. do 2018. radi kao imam u džematu Čaršija-Čelić, Medžlis IZ-e Čelić. U međuvremenu je također bio na čelu raznih sportskih i kulturnih društava, te inicijator osnivanja „Gradske biblioteke“ i Kulturnog društva „Preporod“ u Čeliću. Poznat je i po drugim društveno-političkim angažmanima na nivou Tuzlanskog kantona. Završio je kurs za Auditora za certificiranje halal kvalitete.

U akademskoj godini 2007./2008. upisao je postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, a magistarski rad pod naslovom „Sunnet u djelu Husein-ef. Đoze“, te ga odbranio 2012. godine. 2013. godine je upisao doktorski studij (oblast hadisa/Poslanička tradicija) na istom Fakultetu kojeg okončava 2016. godine. Odbranio je doktorsku disertaciju na temu „Suvremeni trendovi razumijevanja Sunneta u BiH“.

U akademskoj godini 2007./2008. upisao je postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, a magistarski rad pod naslovom „Sunnet u djelu Husein-ef. Đoze“, te ga odbranio 2012. godine. 2013. godine je upisao doktorski studij (oblast hadisa/Poslanička tradicija) na istom Fakultetu kojeg okončava 2016. godine. Odbranio je doktorsku disertaciju na temu „Suvremeni trendovi razumijevanja Sunneta u BiH“.

Objavljivao je originalne radove i prijevode u domaćoj periodici, među kojima su:

1. Idžtihad u diskursu Huseina Đoze (Novi muallim, zima 2009., god. X, br. 40., str. 58-63);

2. Đozine rasprave s tradicionalnom ulemom, (Novi muallim, zima 2012, br. 52, str. 104-109) te

3. Implikacije Đozinog razumijevanja sunneta, (Glasnik, br. 3-4, mart-april 2013, str. 285-289).

U međuvremenu je izdao sljedeće knjige: Sunnet u djelu Husein-ef. Đoze i Suvremeni trendovi razumijevanja Sunneta u BiH. Trenutno je u ispisu par novih sadržaja u formi knjige. Služi se arapskim i engleskim jezikom. Trenutno je imam u džematu Mannheim (IZBNJ).