Vjerske aktivnosti

Vjerske aktivnosti

Kako bi se osigurala što bolja kvaliteta korisnika web stranice Džemata Mannheim i imao kvalitetniji uvid u različite aktivnosti, ovim otvaramo zasebni dio pod naslovom Vjerske aktivnosti. Aktivnosti će se sprovoditi u skladu sa interesima i mogućnostima naših džematlija i Imama, a raspored održavanja istih bit će istaknut na ovom dijelu web stranice. Oslovljeni dio web stranice ima pred sobom zadaću afirmiranja razumljiva i pogodna jezika koji kazuje o islamu u ovdašnjem bošnjačkom islamskom postojanju i razumijevanju vjere u kontekstu ovdašnjeg vremena i evropskog prostora koji je postao naša zbilja uz potpuno uvažavanje osnovnih vrela razumijevanja islama unutar bošnjačkog korpusa. Govor o islamu biti će na tragu tradicionalnog obrasca razumijevanja islama kroz stoljeća koji je miroljubive naravi uvažavajući potrebe, vrijeme i prostor unutar koje obituje ovaj dio zajednice. Misija ovog dijela sastoji se u plasiranju pogodna jezika unutar jednog validnog razumijevanja islama, odnosno plasiranju našeg shvatanja islama unutar tako odnjegovanog jezika. Islamskim jezikom, a kroz svoju vlastitu islamsku artikulaciju bošnjačke muslimanske vjerske i društvene stvarnosti nastojat ćemo iznositi zasebnu kategorizaciju i klasifikaciju događaja kroz formu vjerskih aktivnosti. Džematlije će biti redovno izvještavani sa aktivnostima koji se budu odvijali unutar džemata. Osim informativnog karaktera ovaj dio će imati i arhivizacijski karakter budući da će na jednom mjestu imati hronološki slijed aktivnosti koji će biti sačuvan nadolazećim generacijama.

Gledajući sadržajno dio pod naslovom Vjerske aktivnosti bit će, između ostalog, prožet i toniran nacionalnim bošnjačkim elementom, budući da je naš identitet izrastao iz nukleusa vjere.