Tribina na temu „Početak i kraj života sa pravnog i šerijatskog stajališta“

Tribina na temu „Početak i kraj života sa pravnog i šerijatskog stajališta“

admin
15.05.2018

Potkraj mjeseca aprila u našem džematu održana je tribina na temu „Početak i kraj života sa pravnog i šerijatskog stajališta“ koju je na izuzetan način prezentirala Amina Salkić dipl. pravnik. Tema je bila podijeljena u dva dijela: Prvi dio izlaganja tretirao je početak, a drugi,  kraj života, sa pravnog aspekta. Izlagać teme, u prvom dijelu izlaganja, izložila je pitanja nastanka ljudskog bića (embrion/fetus), umjetne oplodnje, (protupravnog) prekida trudnoće te istraživanja s matičnim čelijama i embrionima sa pravnog aspekta. U drugom dijelu tretirana su pitanja: kad je čovjek mrtav? (srčani ili moždani udar), pasivna/indirektna eutanazija, aktivna eutanazija- šta je dozvoljeno a šta zabranjeno?, anticipirane naredbe u slučaju smrti?!. Budući da je tema veoma aktivna, a koncept izlaganja i više nego interesantan, zaintrigirala je sve prisutne koji su se aktivno uključili u diskusiju kroz pitanja i iznošenje vlastitih dilema. U temu se ukljućio i imam hfz, Midhat-ef.  Beganović koji je sa šerijatskog stanovišta potkrijepio cjelokupno izlaganje kao i dr. Senad Hadžiselimović iz perspektive medicinskih nauka. Ovom tribinom je otvorena jedna nepoznanica koja nam je neophodna u svakodnevnom životu te se nadamo ubuduće, upravo kroz tribine ovoga tipa, otvaranju novih horizonata koji su sastavni dio naših života ali su s druge strane našeg shvatanja, poimanja i razumijevanja. Ovom prilikom zahvaljujemo se svim učesnicima tribine, posebno izlagaću Amini Salkić na izdvojenom vremenu, trudu kao i izuzetnoj prezentaciji teme,  te izražavamo nadu da ovakvih tribina sa širokom lepezom izlagaća i tema neće nedostajati unutar našeg džemata.   Džemat Mannheim

Imam džemata

Pretraga