OBILJEŽAVANJE DANA NEZAVISNOSTI BIH U DŽEMATU MANNHEIM U NJEMAČKOJ

OBILJEŽAVANJE DANA NEZAVISNOSTI BIH U DŽEMATU MANNHEIM U NJEMAČKOJ

admin
08.03.2018

Društva imaju svoj vijek u kojem se rađaju, sazrijevaju, stare i umiru. Tako je bosansko društvo imalo više rađanja i više smrti. Historijski ga, uglavnom, možemo dijeliti na: srednjovjekovno doba; doba Osmanske imperije (1463. -1878.); Austro-Ugarske imperije (1878. -1918.); Kraljevine Jugoslavije,Kraljevine SHS, (1918. -1941., NDH odnosno 1945.); Socijalističke Jugoslavije (1945. -1992.); Demokratije (od 1990-...) Nažalost, ova periodizacija, ili bilo koji zglob u njoj počinje i završava ratovima. Jednom od posljednjih rađanja bosanskog društva 1990-tih prethodio je referendum održan 29. februara i 1. marta 1992. godine koji je rezultirao nezavisnosću BiH od ranijih sistema i svega onoga što nije bosansko. Tim povodom džemat Mannheim u prostorijama džemata upriličio je tribinu 3. Marta (subota) poslije akšam namaza. U prisustvu velikog broja džematlija izlagaći tema su iz različitih perspektiva sagledali važnost ovog datuma kako za gradjane tako i za opstojnost Bosne i Hercegovine. Uvodničar u temu dr. sci hfz Midhat-ef. Beganović (Imam dotičnog džemata) je u svom izlaganju ukazao na svu historijsku, geografsku, kulturološku, teološku i svaku drugu raznolikost i paradoksalnost Bosne i Hercegovine koja je ujedno i njen usud. Amina Salkić (diplomirani pravnik) napravila je osvrt na pravni okvir referenduma i njegove pravne posljedice. Kapetan Salih Karamović govorio je o pripremi, organizaciji i odbrani BiH iz vojne perspektive sa posebnim osvrtom kroz primjer Čelića i bitke na frigosu. Džemat Mannheim će i dalje biti na liniji obilježavanja značajnih datuma koji su vezani za njenu blisku prošlost. Bosna se voli ne samo riječima nego djelima i sjećanjem jer je ljubav prema domovini sastavni dio vjere. DŽEMAT MANNHEIM

Imam džemata

Pretraga