Najbolje djelo nakon obaveznih farzova je obradovati vjernika (piše: dr. Fuad Sedić)

Najbolje djelo nakon obaveznih farzova je obradovati vjernika (piše: dr. Fuad Sedić)

admin
26.01.2017

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko otkloni od vjernika neku od dunjalučkih nedaća, Allah, dž.š., će od njega otkloniti neku od ahiretskih nedaća. Ko olakša onome ko je u teškoj situaciji, Allah, dž.š., će njemu olakšati na Dunjaluku i na Ahiretu. Ko sakrije sramotu vjernika, Allah, dž.š., će sakriti njegove sramote na Dunjaluku i na Ahiretu. Allah, dž.š., pomaže Svome robu sve dok on pomaže svome bratu muslimanu.
Ko bude slijedio put tražeći znanje, Allah, dž.š., će mu olakšati put do Dženneta. Kad god se ljudi sakupe u nekoj od džamija da uče Kur'an i da ga proučavaju, na njih se spusti smirenost, obaspe ih milost i meleki ih okruže (svojom zaštitom) a Allah, dž.š., ih spomene u skupini koja je kod Njega. Ko zakaže u činjenju dobrih dijela, neće mu koristiti njegov ugled niti porijeklo.“ (Muslim) Naša plemenita vjera islam pridaje veliku važnost moralnom ponašanju i na te vrijednosti podstiče, pridajući tome posebno mjesto na ovom svijetu a obećava posebnu nagradu na budućem svijetu. Na početku ovog hadisa Poslanik, s.a.v.s., nas podstiče na pomaganje onih koji su u nevolji. Ovo dobro djelo se kod Allaha posebno vrednuje a također ima lijepo odjek među ljudima, s obzirom da je ljudski život pun nedaća, iskušenja i raznih poteškoća koje ophrvaju vjernika i često ga dovode u bezizlaznu situaciju, tako da pada u razočarenje. To su prilike kada iskreni vjernik priskače svome bratu u pomoć što kod njega ostavlja neizbrisiv trag i izgrađuje osjećaj nezaboravne zahvalnosti. Upravo zbog toga, Poslanik, s.a.v.s., obećava da će i nagrada za to djelo biti odgovarajuća prema dobrom djelu koje je učinjeno. On je olakšao svome bratu muslimanu i otklonio od njega tu nedaću, pomažući mu u toj situaciji na Dunjaluku, a Allah će od njega odagnati brigu i nedaću u momentu kada se bude stajalo pred Uzvišenim Allahom na dan ispitivanja i polaganja računa pred Gospodarom. Prenosi se da je Hasan Basri poslao nekoliko svojih drugova da pomognu nekom čovjeku. On im tada reče: -Naiđite pored Sabita El-Bunanija i uzmite ga, neka ide i on sa vama da vam pomegne. Kada su oni došli kod njega on im reče da je u i'tikafu. Oni se vratiše Hasanu i obavijestiše ga o tome. On ih ponovo posla njemu i reče im da mu kažu: “Zar ne znaš da je tvoj trud da pomogneš tvome bratu muslimani u nevolji bolji nego da ideš dobrovoljno na hadž. U jednoj drugoj predaji Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Da pomognem svome bratu muslimanu u njegovoj nevolji draže mi je od dobrovoljnog posta i i'tikafa u Mesdžidu-l-haramu.“ (Ebu-l-Ganaim, Kada'i-l-havaidži). Od stvari koje se spominju kao vidovi pomoći onome ko je u nedaći je da se onome koji je dužan olakša vraćanje duga time što će mu se produžiti rok vraćanja ili će mu se oprostiti dio, ili cijela svota duga. Islam podstiče svoje sljedbenike na ovo dobro djelo, pa Allah, dž.š., kaže: “Ako je dužnik u nevolji onda pričekajte dok mu bude lakše; a da to date kao milostinju bolje vam je, ako znate.” (El-Bekare, 280) Veličanstvenije i bolje od odgode vraćanja duga je da se dio duga oprosti, čemu svjedoči predaja od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Bio je neki čovjek koji je pozajmljivao ljudima, pa bi svome slugi koji bi to radio govorio: – Kada dođeš kod nekog ko je u teškoj situaciji, oprosti mu, možda će Allah, dž.š., nama oprostiti. Kada je taj čovjek umro, Allah, dž.š., mu je oprostio.” (Buhari). Es'ad ibn Zurare, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kome je drago da mu Allah dadne hlad onoga dana kada drugoga hlada ne bude bilo, neka olakša onome ko je u nevolji ili neka mu oprosti dug.“ (Taberani) Burejde, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko odgodi rok dužniku koji nije u stanju vratiti dug, pisat će mu se za svaki dan odgode sadaka u vrijednosti tog duga.” (Ahmed) Poslanik, s.a.v.s., nas u ovom hadisu također podstiče na prikrivanje tuđih mahana. Svi ljudi griješe i niko ne želi da bude javno osramoćen pred ljudima, a kakvo je zadovoljstvo tek, kada ti Poslanik, s.a.v.s., obećava da će Allah sakriti tvoje sramote na Sudnjem danu. Vrijednost ovog sakrivanja tuđih mahana se spominje i u drugim hadisima. Abdullah ibn Abbas, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko sakrije sramotu svoga brata muslimana, Allah, dž.š., će sakriti njegovu sramotu na Sudnjem danu.” (Ibn Madže) Opasnost istraživanja mahana svoga brata se spominje u narednom hadisu u kojem Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., se popeo na minberu u rekao povišenim glasom: “O vi koji ste primili islam svojm jezicima, a iman još nije stigao u vaša srca! Nemojte uznemiravati muslimane i nemojte ih sramotiti i nemojte istraživati njihove mahane, jer ko bude tražio mahanu kod svoga brata muslimana, Allah, dž.š., će razotkriti njegove mahane, a čije mahane Allah razotkrije osramotit će ga pa makar to bilo u svojoj vlastitoj kući.” (Tirmizi) Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Najbolje djelo nakon obaveznih farzova je obradovati vjernika.” (Šubabul-iman) Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Musliman je brat muslimanu, neće mu činiti nepravdu, niti će ga ostaviti na cjedilu. Ko bude pomagao u rješavanju problema svoga brata muslimana, Allah, dž.š., će pomoći da se njegovi problemi riješe. Ko iznađe izlaz iz nedaće svome bratu muslimanu, Allah će iznaći izlaz njemu iz njegovih nedaća. Ko sakrije mahanu svoga brata muslimana, Allah, dž.š., će sakriti njegovu mahanu na Sudnjem danu.” (Muslim) Preporod

Imam džemata

Pretraga