JEVMU AŠURA

JEVMU AŠURA

admin
19.10.2015

JEVMU AŠURA           JEVMU AŠURA - Deseti dan mjeseca muharrema Muharrem je prvi mjesec islamskog kalendara. S njime je još u pred-islamsko doba otpočinjala godina nakon što bi se ljudi iz Arabije povratili sa obavljenog hadždža i sajmenih dana. Muharrem je jedan od četiri mjeseca u kojima je zabranjeno krvoproliće, i u prijevodu znači: neukrotiv, nepovrediv, zabranjen, svet. Godina je prema tome trebala da započne u znaku svetosti mira. Doselivši se u Medinu Allahov Poslanik a.s. zatekao je Jevreje da poste Deseti muharrem. Na pitanje zašto to čine rekli su mu da je to iz zahvalnosti prema Allahu dž.š. da ih je pod vođstvom Musaa a.s. spasio bijegom preko Crvenog Mora i dolaskom na Sinaj. Na ovo je Allahov Poslanik a.s. izjavio: "Pa, nama je Musa (a.s.) bliži negoli vama!", i potom je naredio da se posti Deseti muharrem. I ljudi su ga sve do naredbe ramazanskog posta postili. Pripovjeda se da je Allahov Poslanik a.s. postio Deseti muharrem još u vrijeme svoga boravka u Mekki. A onda, kada je druge godine po Hidžri došla objava o ramazanskom farz-postu on je ashabima saopštio ovo:"Ko hoće neka ga posti, a ko neće, neka ga ne posti!", ostavivši na raspolaganje vjernicima da učine po svojoj volji. Ipak, ovaj post Desetog muharrema spada u pritvrđene sunnete koje je Allahov Poslanik a.s. činio bez izostavljanja jer za njega je rekao da nakon ramazanskog ovaj post spada u najbolji preporučeni post. Deseti muharrem nazvan je i "Idul-enbija'" - "Bajram Allahovih Poslanika" jer je to dan izbavljenja i spasa. Pa ukoliko i mi želimo da se od nas otkloni muka, nevolja i nesreća, moramo moliti da i za nas to bude praznikom i slavljem rješavanja od muke, patnje i nesreće. Od Ibn' Abbasa se prenosi, a u svome djelu "El-Gun-je'" šejh Abdulkadir El-Gejlani piše: * Musa a.s. uspio je ovoga dana preći Crveno More i od Faraona se spasiti dolaskom na Sinaj. * Nuh a.s. kojem je ponestalo hrane ugledao je kopno na planini Džudijj uz koju je sa lađom pristao. * Junus a.s. nakon zatočeništva u čeljustima ribe ribaje izbacila na kopno. * Allah dž.š. stvorio je Adem a.s. i u ovaj dan mu oprostio grijeh počinjen u Džennetu. * Egipatska trgovačka karavana spasila je Jusuf a.s. iz bunara u kojeg su zlobna braća bila bacila malodobnog Jusufa a.s. * Isa a.s. je rođen i u ovaj dan podignut sa zemlje. * Ibrahim a.s. Allahovom voljom bio je spašen iz vatre u koju je bio bačen. * Ibrahimu a.s. s Neba spušten ovan da mu zamijeni žrtvovanje sina mu Ismail a.s. * Jakubu a.s. ocu Jusuf a.s. koji je bio oslijepio plačući za sinom Jusufom a.s. povraćen vid. * Ejub a.s. koji je teško bolovao i bio strpljiv Allahov rob Allah povratio zdravlje * Sulejman a.s. postao vladar nad Israelićanima. Ali, u ovaj dan dogodili su se i strašni historijski događaji vezani uz najbliži rod Allahovog Poslanika a.s. Desetog muharrema bila je pogibija njegovog unuka h. Huseina i članova njegova roda na Kerbeli 61. godine po Hidžri. Ovaj uistinu za sve muslimane u svijetu tužan i težak događaj šiije neprimjerenim, islamu suprotnim, načinom samokažnjavanja bičevanjem do krvi još uvijek oplakuju članove Ehli-Bejta h. Aliju, Hasana i Huseina na Deseti muharrema. Osim što se posti deseti, Allahov Poslanik a.s. preporučio je da se posti i deveti, (ili jedanaesti) dan muharrema. On je bio ovo preporučio za narednu godinu ali njega je pretekla smrt. Danas, muslimani uobičajeno poste deveti i deseti muharrema koji ove 1437. po Hidžri padaju u četvrtak i petak 22. i 23. oktobra, 2015. godine. U nekim krajevima, u znak sjećanja na Nuh a.s. pravi se slatka čorba, kompot zvani "Ašura" kojim se postači u dane 09. i 10. muharrema mrse, a i dijele je komšijama, rodu i prijateljima. Naime, Nuh a.s. je ugledavši kopno naredio svojim sljedbenicima u lađi da poste, a kada su se iskrcali prikupivši posljednje zalihe hrane iz lađe bili su napravili čorbu kojom su se nakon posta omrsili. I.A.

Imam džemata

Pretraga