GOVOR O NAMA I O NAŠOJ BOSNI NA JEDAN POSEBAN NAČIN

GOVOR O NAMA I O NAŠOJ BOSNI NA JEDAN POSEBAN NAČIN

GOVOR O NAMA I O NAŠOJ BOSNI NA JEDAN POSEBAN NAČIN

admin
05.03.2017

Ma koliko mi bili kritički nastrojeni u pogledu nas samih, moramo sebi priznati da ipak naši Bošnjaci i Bošnjakinje umiju biti vrijedno angažovani i požrtvovani. Ovaj vikend koji je još u toku posvećen je Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine i tu su se svi, svaka organizacija na svoj način, angažovali da ovaj neobično važan historijski datum označe kroz kulturne, zabavne, folklorne i umjetničke sadržaje. I naša Islamska zajednica dala je vrijedan doprinos u prilog obilježavanja Dana nezavisnosti. U našem Mesdžidu uvaženi univerzitetski profesor i hafiz Kur'ana Časnog doktor Halil Mehtić u okviru planiranih posjeta nama iseljenicima posjetio je u subotu, 04. Marta, 2017. godine i našu Islamsku zajednicu i održao je predavanje koje je bilo veoma lijepo posjećeno i to od strane uglavnom mlađeg svijeta. Profesor je ponirući u dubine Kur'ana i sunneta Poslanikovog a.s. pred nas iznio obilje mudrosti povezane sa našom svakodnevnicom. On prema duhu Kur'ana „BRINITE SE O SEBI!“, podsjeća nas same da se konačno na najbolji, na stvaran i zbiljski način počnemo baviti sami sobom, a to prvenstveno znači prihvatanje Allahovog – Božanskog koncepta života i ne samo prihvatanje, nego i življenje po tome. Ko ovo zanemari ili omalovaži, sam je stradalnik jer Allah uvijek i osobi i zajednici daje i propisuje samo ono što je i po jedinku i po kolektiv najispravnije i najspasonosnije, i ako se radi suprotno ovome, ili se ovo čini nedovoljno posljedice su loše i po osobu i po zajednicu. Drugi, koji nas ne vole, silno se bave muslimanima kako bi im poglede i postupanje po Kur'anu i Sunnetu umanjili ili posve dokinuli. Mi o šejtanu, i onim ljudima koji ih slijede, niti dovoljno mislimo, niti dovoljno govorimo, niti ih posve ozbiljno uzimamo, niti bilo šta poduzimamo da umanjimo ta zla nastojanja šejtanska?! Ovo Profesor naziva oslabljenim, ili zatajenim duhovnim senzorima u nama. Njih se mora ojačati kako bi nas redovito i na vrijeme upozoravali kako ne bi prekasno reagirali i bavili se, kako to uobičajeno činimo, posljedicama već nanesenog zla i štete. Dalje, slijedeći misao o brizi o sebi kao duhovnom i moralnom ojačanju i postignuću, osoba se kreće prema porodici koja je obaveza i povjerenje čovjeku od Boga dato. Nakon porodice slijedi briga o ibadetu, miru, zadovoljstvu, slozi i ljubavi u džematskoj zajednici i tu je Profesor naveo riječi Poslanika a.s. koji kada je zatekao grupu vjernika u džamiji postavio im je pitanje razloga njihovog druženja a oni su mu rekli da su tu radi molenja svome Stvoritelju i zahvalnosti na daru islama. Na ove riječi Poslanik a.s. im reče da mu je Melek upravo saopštio da se i njihov Stvoritelj sa njima diči i ponosi! Nakon džemata dolazi briga o domovini! Nama koji živimo na ovom Allahovom parčetu zemlje data je sa domovinom Bosnom i Hercegovinom i velika kušnja, ali i velika čast da smo tu i da na ovom prostoru unatoč silnim otporima i nastojanjima da ne bude niti nas, niti naše zemlje i države uporno i ona i mi istrajavamo. U tom istrajavanju mi jačamo i brusimo se. Na kraju, kao zaključnu misao Profesor je istaknuo da u onoj mjeri u kolikoj budemo odani vjeri, moralu, svojoj porodici i džematskoj zajednici, u tolikoj mjeri imat ćemo uspjeha i u državi, vlasti, politici i ekonomiji. Pogaziti Allahove svetinje a očekivati od Njega da nam čuva Bosnu i Hercegovinu nije realno! Zato već sada gradimo u sebi čovjeka odana vjeri i moralu! Poslije izlaganja Profesor je ponudio i svoje dvije knjige koje u prilogu sadrže i CD-ove. Jedan naslov knjige je „U ozračju Kur'ana – Ramazanski dersovi“, a drugi „Vrijednosti učenja Kur'ana“. Obe je autor potpisivao i svi primjerci bili su u času rasprodati tako da je jedan dio džematlija ostao uskraćen za ove knjige prelijepih tekstova. Nakon kahve i čaja u prostorijama Mesdžida, razgovori i druženja sa Profesorom, ali i sa grupom džematlija koji su za ovu priliku specijalno došli iz Frankfurta, nastavljeni su uz večeru u luksuznom restoranu „Lale“. I.A.

Imam džemata

Pretraga