DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

admin
24.11.2015

bih_mapa_zastava.gifU svome više od hiljadu godina dugom trajanju zemlje i države Bosne, u Vrcar Vakufu, današnjem Mrkonjić Gradu obnovljena je i potvrđena država Bosna i Hercegovina. Bilo je to na Prvom zasijedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine - ZAVNOBiH 25. novembra, 1943. godine. Na ovom zasijedanju koje je počelo u 19,00 sati 25. novembra a završeno u ranim jutarnjim satima slijedećeg dana, pred 247 delegata donesena je historijski važna Rezolucija kojom se potvrđuje Bosna i Hercegovina kao zemlja i država u njenim još od srednjeg vijeka uspostavljenim granicama. Ona se potvrđuje kao zajednica zbratimljenih naroda "i Srba i Hrvata i Muslimana" i niko je ne može svojatati i prisvajati jer po svojoj prirodi i po svome povijesnom trajanju ona se potvrdila kroz trajanje i borbu kao zajednička domovina i nije zasebno "ni Srpska, ni Hrvatska, ni Muslimanska" ngo svih njenih naroda zajedno i svih drugih koji u njoj žive i osjećaju je svojom. Ona, Republika Bosna i Hercegovina se kao zajednica slobodnih i ravnopravnih naroda, i slobodno opredijeljenih naroda, ravnopravno uključuje i u buduću tvorevinu nove jugoslovenske federacije. Zaključeno je sa tekstom Rezolucije upoznat će se također i Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije - AVNOJ, ostale jugoslovenske republike ali i inostranstvo. Četiri dana poslije, 29. novembra, sa 58 predstavnika određenih na Zasijedanju u Mrkonjić Gradu Republika Bosna i Hercegovina pojavit će se na Drugom zasijedanju AVNOJ-a u Jajcu. Za Dan Državnosti Bosne i Hecegovine određen je 25. novembar zbog svoga velikog historijskog značaja za Državu i njene narode. I.A.

Imam džemata

Pretraga