Promocija knjige “Putuj sa mnom na Zapad da upoznaš Istok”

Promocija knjige “Putuj sa mnom na Zapad da upoznaš Istok”

Promocija knjige “Putuj sa mnom na Zapad da upoznaš Istok”

admin
24.02.2023

Aktiv žena Džemata Mannheim Vas poziva na promociju knjige pod nazivom “Putuj sa mnom na Zapad da upoznaš Istok“. Promocija će se održati 5. marta 2023. u prostorijama Džemata Mannheim.

Ova knjiga, koju potpisuje i niz naših članica, sadrži kratke priče od skoro 30 autor/ica o inovatorima i izumima, značajnim ličnostima i dostignućima, koja potiču iz islamskog svijeta, a koja su na neki način obilježila razvoj Evrope ili čak cjelokupnog čovječanstva.
Strukturirana je i zamišljena kao svojevrstan ramazanski kalendar, jer mjesec ramazan ima 30 dana, a knjiga sadrži 30 priča, dopunjenih još jednom pričom, kao bajramski poklon.
U pričama se spominju renomirani naučnici, poput Abulkasisa, Averroesa, Avicene, Gebera, Omera Hajjama, Al-Batanija, Al-Birunija, Al-Džazarija ili Al- Horezmija.
Također, pominju se i poznate i značajne žene poput Fatime al-Fihri, koja je osnovala najstariji danas još aktivni univerzitet na svijetu, zatim pravnice i matematičarke Sutajte al-Mahamili ili vladarki poput Amine od Zarie iz Afrike ili Zubejde bint Džaʿfar.
Opisani su i putopisac Ibn-Batuta i moreplovac Zheng He, za kojeg rijetko ko zna, a koji je u mnogo čemu premašio Kristofora Kolumba. Pored toga, autori/ce, pripovijedaju o produktivnoj interakciji Orijenta i Okcidenta. Donose nam priče o kafi, šahu, tulipanima, ali i algoritmu, nalivperu, arhitekturi, lingvistici ili matematici, za čije su širenje bili presudni Osmanlije, Arapi i Perzijanci.
Priče se oslanjaju na već pomenute historijske ličnosti, ali su one u pojedinačnim pričama opisane i predstavljene na djeci i omladini zanimljiv način, u nadi da će kod njih, a možda i kod odraslih čitalaca, podstaći razmišljanje o kulturološkoj i naučnoj razmjeni i međusobnoj nadgradnji Istoka i Zapada, koja već stoljećima postoji, a nedovoljno je poznata.
Na promociji u Mannheimu će o knjizi govoriti koautorice knjige Aida Begić, Asima Halavać, Zineta Subašić i Amina Salkić, koja je ujedno i izdavač ove knjige.

Imam džemata

Pretraga