Poziv za uplatu donacija za potrebe kupovine zemljišta i izgradnje objekta novog vjersko-kulturno-obrazovno-naučnog Centra